Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1158143 ΕΞ 2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1158143 ΕΞ 2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

Αθήνα, 03/11/2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1158143 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375138-9
Φαξ: 210 3375058

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

Στο πλαίσιο στελέχωσης των νέων τμημάτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από 1/1/2017, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπ. Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και προαιρετικά βιογραφικό σημείωμα έως.......17/11/2016........στο fax 210 3375058.

Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία σε Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου(ΥΔΕ) καθώς και η εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα:

1. κατάρτισης και εκτέλεσης τακτικού Προϋπολογισμού και Προγρ. Δημοσίων Επενδύσεων
2. οικονομικής διαχείρισης
3. ελέγχου, εκκαθάρισης, έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης αυτών
4. εκκαθάρισης αποδοχών προσωπικού
5. συγχρηματοδοτούμενων έργων
6. εκτέλεσης προμηθειών
7. διαχείρισης παγίων και αποθηκών
8. γραμματειακής υποστήριξης 

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση, βάσει των υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1098829 ΕΞ 29.06.2016 και ΔΔΑΔ Β 1129104 ΕΞ 05.09.2016 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται όχι οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους που τυχόν υποβάλλουν αίτηση, σε περίπτωση επιλογής τους για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να συνυποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντα τους.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven