Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 48631/12716/ 2016 Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την πληροφόρηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 48631/12716/ 2016 Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την πληροφόρηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Αθήνα, 9-11-2016
Αριθ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.48631/12716

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ και ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : IV΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα
Ταχ. Κωδ. : Τ.Θ. 1141-10110
Τηλέφ. : 2103368056-8339
ΤΕΛΦΑΞ : 2103368066

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την πληροφόρηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 180)

β) Την υπ’αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-15 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169)

γ) την ανάγκη ενημέρωσης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων

αποφασίζουμε:

Τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων, το οποίο θα στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Αθηνών του ΟΑΕΕ, Πειραιώς 46-48, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5275975
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven