Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α23/268/8/ 2016 Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α23/268/8/ 2016 Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας


 
Αθήνα 15 / 11/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α23/268/8


ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΚΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
: Μητροφάνης Γ. Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251 : 210 52 15 240 FAX    : 210 52 23 228
E - mail    : asfika@otenet.gr


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ


ΘΕΜΑ : « Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας »

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. Φ80000/42846/1648/4-10-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 136/2016 γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΓΓΚΑ, σχετικά με τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περιπτώσεις νόμιμης επίσχεσης εργασίας, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για ενημέρωσή σας, και σας γνωρίζουμε ότι, θα δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή της με νεώτερο έγγραφό μας.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΑΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven