Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1166947 ΕΞ 2016/18.11.2016 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1166947 ΕΞ 2016/18.11.2016 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1166947 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-6987 480
FAX: 210-6987 489 
Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤ: α. Η αριθ. πρωτ. 5029014/2513/23.7.2009 Δ.Υ.Ο.
β. Η αριθ. Πρωτ. Δ17Ε 5002558 ΕΞ 2014/29.1.2014 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L176/30.6.2016) και ισχύει από 20 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου (α' και β', σχετική).

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος VI. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.


H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Πηγή: Taxheaven