Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1158939 ΕΞ 2016 Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1158939 ΕΞ 2016 Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 04/11/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Α 1158939 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Διεύθνση : Καρ. Σερβίας 10 - 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2103375136

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Δ’
Διεύθνση : Λεωχάρους 2 - 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-32.22.386, 32.22.516

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθνση : Καρ. Σερβίας 10 - 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3375322

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.»


1. Ενόψει των επικείμενων ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. και προκειμένου να υπάρξει ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. από την συμμετοχή των υπαλλήλων αυτών στις ως άνω Συνελεύσεις παρακαλούμε:

α) Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να εκδώσουν, για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, σχετική ανακοίνωση, η οποία με μέριμνά τους πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας τους και να αποσταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τον περιορισμό των συναλλαγών, κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης και για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή.

β) Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. να διευκολύνουν όσους υπαλλήλους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προγραμματισμένες τακτικές συνελεύσεις, με τη σταδιακή αποχώρηση αυτών, μία (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη.

2. Οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 6/2008 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 15 του ν.1264/1982 του Πρωτοδικείου Αθηνών και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Για τις Υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση, θα ισχύσει αναλογική εφαρμογή.

3. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν κατά την ημέρα πραγματοποίησης των προαναφερθεισών Συνελεύσεων, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven