Αριθμ. Πρωτ.: Σ70/66/18.11.2016 Α. Χορήγηση παροχών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. B. Μείωση του ορίου αυτόματης μεταφοράς διαθεσίμων

Αριθμ. Πρωτ.: Σ70/66/18.11.2016 Α. Χορήγηση παροχών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. B. Μείωση του ορίου αυτόματης μεταφοράς διαθεσίμων

Αριθμ. Πρωτ.: Σ70/66/18.11.2016
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τηλ. : 210 5215185
FAX : 210 5230046
E-MAIL: dptks@ika.gr
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8, 10241 Αθήνα
Τηλ. : 210 5215505
FAX : 210 5229008
E-MAIL: decon@ika.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑΤΑ: «Α. Χορήγηση παροχών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. B. Μείωση του ορίου αυτόματης μεταφοράς διαθεσίμων.»


Σχετ.: Το Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ70/37/4.7.2016 της Διεύθυνσης Παροχών.

Α. Χορήγηση παροχών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο είχε γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες σας ότι εν όψει της μετάβασης στο ενιαίο σύστημα λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. η Διοίκηση επανεξετάζει το πλαίσιο εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων και προετοιμάζει τη μετάβαση σε ένα σύστημα πληρωμής όλων των παροχών, τακτικών και έκτακτων, προκαταβολών κ.λπ., αποκλειστικά μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ως πρώτος στόχος τέθηκε η εξάλειψη όλων των εκκρεμοτήτων που αφορούν:
α) την ορθή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ΔΑΝΣ και ΔΑΜ τα οποία επεστράφησαν ως ανεκτέλεστα,
β) την τακτοποίηση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων πληρωμής,
γ) τον έλεγχο των περιπτώσεων που έχουν επιστραφεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το λόγο αυτό.

Μετά την παρέλευση του χρόνου που είχε οριστεί για την τακτοποίηση των ανωτέρω υποθέσεων, έχει αποφασιστεί να μην καταβάλλονται πλέον παροχές μέσω του υποκαταστήματος για αποφάσεις που εκδίδονται από 01/12/2016 και αφορούν τη χορήγηση:
i.    Προσαύξησης σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας
ii.    Προσαύξησης σύνταξης για σύζυγο και τέκνα
iii.    Ποσών, λόγω αναθεώρησης/τροποποίησης απόφασης για οποιοδήποτε λόγο ή προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης
iv.    Επιδόματος αεροθεραπείας
v.    Συμπληρώματος
vi.    Επιστροφή κρατήσεων για τον κλάδο ασθένειας
vii.    Επιστροφή φόρου
viii.    Επιστροφή κρατήσεων που έγιναν σύμφωνα με εφαρμοστικές διατάξεις Μνημονίων

Αντίθετα, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται παροχές μέσω του υποκαταστήματος για αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση κάθε άλλης παροχής.

Β. Μείωση του ορίου αυτόματης μεταφοράς διαθεσίμων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθυντές καλούνται :
•    να μειώσουν τα ποσά που τηρούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και να ορίσουν νέα ποσά ταμειακών υπολοίπων που τηρούνται στο ταμείο του υποκαταστήματός τους σε καθημερινή βάση,
•    εφόσον ανήκουν στην αυτόματη μεταφορά διαθεσίμων που πραγματοποιείται μέσω της ΕΤΕ, να επαναπροσδιορίσουν (προς τα κάτω) το όριο της αυτόματης μεταφοράς του υποκαταστήματός τους και στη συνέχεια να το γνωστοποιήσουν στην Οικονομική Διεύθυνση (fax 2105229008 ή e¬mail: diefecon.log@ika.gr), και
•    να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με υπογραφή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven