Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2046 ΕΞ 30.9.2016 Μέθοδος Ολοκλήρωσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2046 ΕΞ 30.9.2016 Μέθοδος Ολοκλήρωσης

Αθήνα, 30.09.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2046 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2046/2016

ΘΕΜΑ: «Μέθοδος Ολοκλήρωσης»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Πολύ μικρή οντότητα του Ν. 4308/2014 άρθρου 1 παρ. 2γ (Ο.Ε) με απλογραφικά αρχεία και δραστηριότητα οικοδομική, πουλάει μέσα στο 2015 (με σύνταξη συμβολαίου μέσα στο 2015) ακίνητο με τιμή πώλησης 200.000,00 το όποιο όμως θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στον αγοραστή μέσα στο 2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Με βάση την μέθοδο της Ολοκλήρωσης την οποία έχω δικαίωμα να εφαρμόζω βάσει του άρθρου 25 του Ν. 4308/2014 η λογιστή εγγραφή στα έσοδα μου (των 200.000,00) θα γίνει στην χρήση του 2016 και τότε θα υπάρξει αναγνωρίσει του εσόδου; Στην χρήση 2015 θα κάνω κάποια εγγραφή στα βιβλία μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εφαρμογή της μεθόδου της ολοκλήρωσης από λογιστικής απόψεως συνεπάγεται ότι το έσοδο και των κόστος των πωλήσεων αναγνωρίζονται στη χρήση που ολοκληρώνεται το έργο/υπηρεσία και παραδίδεται στον αγοραστή.

Συνεπώς στη χρήση 2015 στα απλογραφικά βιβλία από λογιστικής απόψεως δεν υπάρχει εγγραφή εσόδου.

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Πηγή: Taxheaven