Ε.Τ.Α.Α. αριθ. πρωτ.: 149574/23.11.2016 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου

Ε.Τ.Α.Α. αριθ. πρωτ.: 149574/23.11.2016 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου

Αθήνα : 15/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:149574/23.11.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 88/19.4.2016 της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Υγειονομικών έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια για τους Νέους Ασφαλισμένους, τα οποία περιλαμβάνουν τις διαφορές ασφαλιστικών εισφορών χρονικού διαστήματος 1/1/2012- 30/6/2012. Επίσης, για όσους υγειονομικούς δεν έχουν εξοφλήσει τις αντίστοιχες διαφορές του χρονικού διαστήματος 1/7/2011 – 31/12/2011, θα περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο, χωρίς προσαυξήσεις.

Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τραπεζικής συναλλαγής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου, το οποίο έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα.

Επισημαίνουμε ότι:

1. Νέοι ασφαλισμένοι είναι όσοι εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση από 1/1/1993 και εκείθεν σύμφωνα με το Ν. 2084/1992.

2. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλών με τις διατάξεις των Ν. 4321/2015 και Ν. 4305/2014, κι έχουν ενημερωθεί για τη ρύθμιση δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια με τις διαφορές ασφαλίστρου, διότι έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης ρύθμισης.

3. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών από 1/8/2015 μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 κι έχουν ενημερωθεί για τη ρύθμιση δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια με τις διαφορές διότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης ρύθμισης.


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ

Πηγή: Taxheaven