Ε.Τ.Ε.Α. αριθμ. πρωτ.: 175199/ 2016 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Ε.Τ.Ε.Α. αριθμ. πρωτ.: 175199/ 2016 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

ΑΘΗΝΑ: 18/11/2016
Αριθμ. Πρωτ: 175199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ε Τ Ε Α
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Α.Μπακόλα
Φιλελλήνων 13-15
Τηλ.: 2103275000
E-mail: t.asf-par@etea.gov.gr

Θέμα: «Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών».

Σχετ.: α) Η υπ' αρίθμ.100984/7.7.2016 εγκύκλιος του Ταμείου .
β) Το υπ αρίθμ πρωτ. Φ80020/οικ.43434/Δ15.734/7.11.2016 έγγραφο της ΓΓΚΑ .

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου του Ταμείου μας και όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του Ν4387 /2016, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Α) Με τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου του άρθρου 97 του Ν 4387/2016, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για το διάστημα από 1-6-2016 και μέχρι 31-5-2019, όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5%για τον εργοδότη, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου.

Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ, από 1-1-2017, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ ήτοι το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Β) Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Ελευθερία ΖαχαράκηΠηγή: Taxheaven