Περιοδικό ΣυνΕργασία Δώρο Χριστουγέννων - Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. - Έντυπο Ε11 - Απασχόληση με το κομμάτι (φασόν)

Περιοδικό ΣυνΕργασία Δώρο Χριστουγέννων - Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. - Έντυπο Ε11 - Απασχόληση με το κομμάτι (φασόν)

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

www.pim.gr

Τεύχος 55 | Δεκέμβριος 2016 | Ηλεκτρονική Έκδοση

άρθρα

Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα ....................................................... 3
Παροχή εργασίας αποσπασμένων πολιτών - Κρατών της Ε.Ε. στην Ελλάδα ......... 5
Ασφάλιση απασχολούμενων με το κομμάτι (φασόν) ....................................... 9
Επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων .................... 12
Τι σημαίνει? Ομαδικές απολύσεις ................... 18
Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ......................................................... 19
Δικαιώματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) ........................................ 28
οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε ! ............................................. 30

ανακοινώσεις

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του εντύπου Ε.11 για τις άδειες των εργαζομένων που χορηγήθηκαν μέσα στο έτος 2016 .................. 8
Η τελευταία Κυριακή του έτους και η λειτουργία των καταστημάτων .............. 29
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ....... 29

εγκύκλιοι, έγγραφα κ.λπ.


Οδηγίες σωστής τήρησης και υποβολής των πινάκων στο Π.Σ. Εργάνη:
Α. Εγγρ. 33946/Δ6110/3-10-2014 Πρακτική άσκηση Α.Ε.Ι. ............................... 25
Β. ΕΓΓΡ. 35359/112/29-10-2014 Δεν υπάγονται οι πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ ............................................. 26
Γ. ΕΓΓΡ. 40990/50/25-2-2015 Μεταφορά Εργαζομένων ............................. 26
Δ. Εγγρ. 43281/Δ9.9067/22-12-2014 Λύση εργασιακών σχέσεων ....................... 28


Κατεβάστε το περιοδικό από εδώΠηγή: Taxheaven