Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/ 652/148/ 2016 Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/ 652/148/ 2016 Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

Αθήνα 2 / 12 / 2016
Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/148

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
FAX: 2105228747
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης


ΣΧΕΤ : To 175226/18.11.2016 έγγραφο του ΕΤΕΑ.

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφ/νων που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση κατ εφαρμογή του άρθρου 2 του ΑΝ 580/1945 και έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2014.

Ειδικότερα, με την από 18/8/2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΕΑ που έγινε δεκτή με την 569/19-10-2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑ, είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής δυο επικουρικών συντάξεων, εφ όσον δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις, σε ασφαλισμένους που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, ήτοι και στην δεύτερη επικουρική ασφάλιση που έχουν υπαχθεί προαιρετικά καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές ασφ/ νου και εργοδότη.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven