Αριθ. πρωτ.: Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1167509 ΕΞ 2016 Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1167509 ΕΞ 2016 Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net

Αθήνα, 21/11/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1167509 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΚ και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Σύλλα, Α. Αρβανίτη
Τηλέφωνο :213.133.2445, 2389
Fax :213.133.2449
e-mail :m.sylla@1926@syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net.

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα και με το υπ. αρ: ΔΕΦΚΦ Β 1141942 ΕΞ 2016 / 29-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., οι προθεσμίες λήξης των εντολών πληρωμής στην Δ.Ε.Φ.Κ. (φυσική ή ηλεκτρονική πληρωμή) στο ICIS-net για Ενεργειακά, Αλκοολούχα, Καπνικά Προϊόντα και Οχήματα από 01/12/2016 και για τον Καφέ από 01/01/2017, διαμορφώνονται ως εξής:

→ Για τις Δ.Ε.Φ.Κ. που έχουν άμεση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου το παραστατικό τίθεται σε κατάσταση «Υπό πληρωμή».

→ Για τις ΔΕΦΚ που είναι σε αναστολή καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Σε περίπτωση που η αναστολή λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία πληρωμής του παραστατικού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αναστολής.

→ Για τις ΑΔΕΤ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αφορούν σε άμεση πληρωμή φόρων, η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου το παραστατικό τίθεται σε κατάσταση «Αποδεκτή».

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven