Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/6/19.12.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/6/19.12.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016

Αθήνα 19/12/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α42/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
IΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 242
FAX: 210 52 23 228
E-mail: asfika@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 81196-5487/6.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεν θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές Χριστουγέννων 2016, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAXI) αυτοκίνητων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής αυτοκινήτου (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν θα επιβαρυνθεί λόγω μη χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, δεν θα καταβληθούν και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2016 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven