Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ31/94/ 2016 Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ31/94/ 2016 Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ 19/12/2016
Αριθ. Πρωτ: Γ31/94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Ε
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρμόδιος : Δαβάκη Ευανθία
Email: diefanap@ika.gr

ΘΕΜΑ: « Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. »

Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. σας ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από tov ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής:

• Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
• Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του
• Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε.
• Να ενημερώνεται ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας
• Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. (συν/νο εγχειρίδιο οδηγιών).
 
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι από 7/11/2016 τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. υπογράφονται και ψηφιακά.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και Ι.Ε.
ΕΛΕΝΗ Σ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Πηγή: Taxheaven