Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/ 601/ 2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/ 601/ 2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017

Αθήνα,20 / 12 / 2016
Αριθ. Πρωτ. Γ99 / 601

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
2. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
FAX : 210 52 15 277
E - mail: diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017»


ΣΧΕΤ: η με αριθ. εγκύκλιο 11/11 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2017 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, για την πληρωμή Παροχών σε Χρήμα (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και εξόδων κηδείας) μέσω ΔΙΑΣ.

Επισημαίνουμε ότι οι παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ έτους 2017 θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων όταν μεταβιβάζονται τα αντίστοιχα ποσά από τον ΕΟΠΥΥ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ   
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

09/12/2016

12/01/2017

19/01/2017

13/01/2017

26/01/2017

03/02/2017

27/01/2017

10/02/2017

17/02/2017

13/02/2017

23/02/2017

02/03/2017

24/02/2017

09/03/2017

15/03/2017

10/03/2017

27/03/2017

04/04/2017

28/03/2017

12/04/2017

20/04/2017

13/04/2017

27/04/2017

04/05/2017

28/04/2017

12/05/2017

19/05/2017

15/05/2017

26/05/2017

02/06/2017

29/05/2017

09/06/2017

15/06/2017

12/06/2017

27/06/2017

04/07/2017

28/06/2017

11/07/2017

18/07/2017

12/07/2017

25/07/2017

02/08/2017

26/07/2017

10/08/2017

18/08/2017

11/08/2017

25/08/2017

05/09/2017

28/08/2017

08/09/2017

15/09/2017

11/09/2017

26/09/2017

03/10/2017

27/09/2017

10/10/2017

17/10/2017

11/10/2017

25/10/2017

02/11/2017

26/10/2017

08/11/2017

15/11/2017

09/11/2017

24/11/2017

05/12/2017

27/11/2017

08/12/2017

15/12/2017


Πηγή: Taxheaven