Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1186027 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28-11-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1186027 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28-11-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1186027 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
   
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84- Αθήνα
Πληροφορίες :Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο :210 6987507
Fax :210 6987506
Email:ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28-11-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28.11.2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4012/Β/15-12- 2016 (ΑΔΑ: ΩΒΧΖΗ-Ν20) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven