ΠΟΛ.1196/2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/1998

ΠΟΛ.1196/2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/1998

Αθήνα, 22.12.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας :106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103645869
FAX :2103645413
E-Mail :dfpa.al@1992.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1196/2016
 
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/1998


Παρέχονται οι κάτωθι συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/18.9.1998:

> Το διοικητικό κόστος το οποίο μνημονεύεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1250/18.9.1998, περιγράφεται στο άρθρο 5 της ίδιας Εγκυκλίου. Η επιβολή του εν λόγω διοικητικού κόστους προβλέπεται από το άρθρο 5 της αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.1997 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και καλύπτει το κόστος της φορολογικής επιτήρησης όπως αυτό προκύπτει από τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα της εν λόγω Α.Υ.Ο..

> Η πρόβλεψη της παραγράφου 10 του άρθρου 2 της ανωτέρω Εγκυκλίου, περί κατάλληλης διασκευής του χώρου έχει τεθεί με στόχο η ενδεχόμενη μετακίνηση αγαθών μεταξύ της φορολογικής αποθήκης και της αποθήκης υπό τελωνειακή επίβλεψη να είναι επαληθεύσιμη από το φορολογικό έλεγχο. Όπως είναι αυτονόητο η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής κρίνεται από το φορολογικό έλεγχο βάσει των ιδιαίτερων υλικών χαρακτηριστικών των αγαθών τα οποία αποθηκεύονται στην εκάστοτε φορολογική αποθήκη και στην αποθήκη υπό τελωνειακή επίβλεψη.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven