Χρηστικό εγχειρίδιο Οι σημαντικότερες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου (ν. 4446/2016)

Χρηστικό εγχειρίδιο Οι σημαντικότερες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου (ν. 4446/2016)


Πρόλογος


Με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο (ήδη ν. 4446/2016) επέρχονται αλλαγές, προσθήκες και τροποποιήσεις σε διάφορα θέματα που άπτονται της φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας, των ζητημάτων παραγραφής, της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων, κ.λπ.

Η επιστημονική ομάδα του κόμβου όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό όλων των συναδέλφων που χειμάζονται από τις συνεχόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού, του οικονομολόγου, κ.λπ.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για όλες τις αλλαγές η ομάδα του TAXHEAVEN προέβη άμεσα στη σύνταξη του παρόντος χρηστικού εγχειριδίου μέσα από το οποίο οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις, αλλά και το χρόνο έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων. Στο εγχειρίδιο υπάρχει επίσης αναλυτικός πίνακας περιεχομένων έτσι ώστε να είναι εύκολη η πλοήγηση στις επιμέρους ενότητες. Να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να το εκτυπώσουν ή να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το χρηστικό αυτό βοήθημα θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό όταν παρίσταται τέτοια ανάγκη.

Ευελπιστούμε να φανεί χρήσιμο σε όλους τους συναδέλφους.

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος 

Κεφάλαιο Α: Αλλαγές και τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ι. Παραχώρηση ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

ΙΙ. Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, κ.λπ.

ΙΙI. Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών – «χτίσιμο» αφορολόγητου ποσού 

ΙV. Μειώσεις φόρου ιατρικών δαπανών 

V. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή 

Κεφάλαιο Β: Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων

Ι. Γενικά 

ΙΙ. Αιτιολογική έκθεση 

Κεφάλαιο Γ: Παράταση παραγραφής έως 31.12.2017

Ι. Γενικά 

ΙΙ. Αιτιολογική έκθεση

Κεφάλαιο Δ: Αλλαγές στο Φ.Π.Α. 

Ι. Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά (Αναστολή κατάργησης σε ορισμένα νησιά από 1.1.2017)

ΙΙ. Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Κεφάλαιο Ε: Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, «περαίωση» δηλώσεων 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αποδοχή καρτών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, διαβίβαση στοιχείων στην Γ.Γ.Δ.Ε., έπαθλα, μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών

Ι. Υποχρέωση αποδοχής καρτών 

ΙΙ. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή για την αποδοχή καρτών

ΙΙΙ. Διαβίβαση στοιχείων για έλεγχο των συναλλαγών, όριο συναλλαγών με μετρητά

IV.Κληρώσεις (λοταρία) για συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής

V. Σύσταση συστήματος μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών

Κεφάλαιο Ζ: Αλλαγές και τροποποιήσεις στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) 

Κεφάλαιο Η: Προσθήκη στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Πρόστιμο παραβάσεων Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών) 

Κεφάλαιο Θ: Προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου και της εισφοράς πλοίων ν. 27/1975 (Α' 77). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο

Πηγή: Taxheaven