Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1189020 ΕΞ 2016 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών της Κεντρικής Αμερικής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1189020 ΕΞ 2016 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών της Κεντρικής Αμερικής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1189020 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210 69 87 513
FAX : 210 69 87 506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών της Κεντρικής Αμερικής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής.

ΣΧΕΤ.: 1) Η αρ.πρωτ. Δ17Ε 5029013 ΕΞ2013/05-08-2013 ΔΥΟ (Κοινοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής αφετέρου, και την προσωρινή εφαρμογή του Μέρους IV αυτής που αφορά στις εμπορικές συναλλαγές).
2) Η αρ. πρωτ. Δ17Γ 5041010 ΕΞ2013/11-11-2013 ΔΥΟ (Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής).
3) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5026041 ΕΞ2015/16.12.2015 ΔΥΟ (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών της Κεντρικής Αμερικής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών της Κεντρικής Αμερικής, σύμφωνα με το άρθρο 28 (3) του Παραρτήματος ΙΙ (πρωτόκολλο καταγωγής) της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής.

Επισημαίνεται ότι για την Ονδούρα και τη Νικαράγουα οι ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, θα σας γνωστοποιηθούν μόλις θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2017, ισχύουν για:
1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,
2) τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και
3) τα μικροδέματα.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ Πηγή: Taxheaven