Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΠΓΚ/ 2016 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΠΓΚ/ 2016 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. πρωτ.: 2/99623/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιό μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).


Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Χρ. Γιαννακόπουλος

Πηγή: Taxheaven