Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1189860 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1189860 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄)

Αθήνα, 29 -12-2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1189860 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄
Β) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Δ. Ντουντουνάκης, Ε. Βενιζέλου, Κ. Μελανίτου, Σ. Νικόπουλος,
Τηλέφωνο : 210 6987508, 422, 407, 429,
FAX : 210 6987424, 489
E-Mail : ipr@otenet.gr
finexcis@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄)


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ότι η εφαρμογή της υποπαραγράφου 2 της παρ. 13, του άρθρου 85 του ν.3842/2010 αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 6 μηνών, ήτοι μέχρι τις 30.06.2017, αναφορικά με τις πωλήσεις προϊόντων ΕΦΚ από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών που βρίσκονται στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς (παρ. 2, του άρθρου 67 του ν.2960/2001, όπως ισχύει).Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠηγή: Taxheaven