Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ2016 /24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ2016 /24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 29-12-2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Ε. Βενιζέλου, Δ. Ντουντουνάκης
Τηλέφωνο:210 6987422, 508
FAX:210 6987424, 489
E-Mail:finexcis@otenet.gr, ipr@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ2016 /24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων


Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016/24.11.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ: 'Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (ΦΕΚ 2406/Β'), όπως ισχύει', η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4064/Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7189Η-ΛΦΖ και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της (19-12-2016).

Με την ως άνω Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, του άρθρου 8 της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ, παρατείνεται η μεταβατική περίοδος των εργασιών ελέγχου και ογκομέτρησης και από μη διαπιστευμένους φορείς έως και τις 30.6.2017, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αναφερόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες της εν λόγω ΑΥΟ.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ Πηγή: Taxheaven