Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 46488/10.07.2018 Τροποποίηση της παρ. 1 της Ενότητας Β' του 1ου Μέρους της υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 46488/10.07.2018 Τροποποίηση της παρ. 1 της Ενότητας Β' του 1ου Μέρους της υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης

Άλιμος,
Α.Π.: 46488/10.07.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος,
Τ.Κ.: 17456 Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλ.: 210 99.89.138
Fax: 210 99.89.042

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της παρ. 1 της Ενότητας Β' του 1ου Μέρους της υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88.)

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 7991/158/2018 (ΦΕΚ 1980/Β'/01.06.2018) ΚΥΑ.

3. Την υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δικαιούχων και Παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για το Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της παρ. 1 της Ενότητας Β' του 1ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής: «Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων». Όλα τα σημεία της Δημόσιας Πρόσκλησης στα οποία γίνεται μνεία των ημερομηνιών υλοποίησης του προγράμματος τροποποιούνται αντιστοίχως.Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


Πηγή: Taxheaven