268711/2019 Ασφαλιστικές ενημερότητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

268711/2019 Ασφαλιστικές ενημερότητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Αθήνα, 24/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 268711

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Δ/νση: Φιλελλήνων 13-15,10557 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Κουτέρη
Τηλ.: 210 3275021-3
Fax: 210 3275051
E-mail: gram.dioikiti@eteaep.gov.gr
kouteri@eteaep.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές ενημερότητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ.

ΣΧΕΤ.: Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 5056/10-1-2017, 83880/30-3-2018, 111750/11-5-2018, 142385/22-6-2018 και 181867/21-8-2018, 317215/21-12-2018, 62665/22-3-2019, 138888/27-6-2019 και 209446/4-10-2019 έγγραφα του Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, η Διοίκηση του Ταμείου, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών των μη μισθωτών (από 1/1/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 31/03/2020 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ασφαλισμένους, δεν είχαν αιτηθεί
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πηγή: Taxheaven