Ε.2202/2019 Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190)

Ε.2202/2019 Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190)

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2202/23-12-2019ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.3375315-6
Fax : 210.3375001
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Ε 2202/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190).


Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 37 (Παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφυλάκων) του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190).

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 37 του κοινοποιούμενου νόμου, μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν.2145/1993 προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφύλακα, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του υποθηκοφύλακα και υπάγονται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

2. Με το άρθρο 44 του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς του παραπάνω άρθρου 37 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν.4640/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 30 Νοεμβρίου 2019.
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven