Ε.2207/2019 Κοινοποίηση της υπ'αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β'4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ε.2207/2019 Κοινοποίηση της υπ'αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β'4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 23-12-2019
Αριθ. πρωτ.: Ε. 2207/23-12-2019


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο: 210 6987413
Fax: 210 6987408
E-Mail: finexcis@2001@syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β'4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ'αριθμ. Α.1458/03-12-2019 « Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001» Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4630 Β' και ισχύει από τη δημοσίευσή της (13-12-2019).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία που τέθηκε με το άρθρο 2 «μεταβατικές διατάξεις» της υπ' αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β' 3083) όμοιας, προκειμένου να προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τις δεξαμενές αποθήκευσης ή τοποθέτησης προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιών) των φορολογικών αποθηκών που ήδη λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης (31-07-2019) και οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης για τις εν λόγω δεξαμενές.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Πηγή: Taxheaven