ΔΔΘΕΚΑ Α 1001286 ΕΞ 2020 Αντικαταστάσεις κωδικών

ΔΔΘΕΚΑ Α 1001286 ΕΞ 2020 Αντικαταστάσεις κωδικών

Αθήνα, 08/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1001286 ΕΞ 2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ.Μπαρσάκη
Τηλέφωνο :210 6987497
Fax :2106987506
E-Mail :m.mparsaki@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Αντικαταστάσεις κωδικών»


Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις παρακάτω αντικαταστάσεις κωδικών που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020.

Ληγμένοι Κωδικοί: Νέοι Κωδικοί
27101964: 27101966, 27101967
27101968: 27101967
2710201521,2710201529, 2710201530: 2710201621, 2710201629, 2710201630
2710201721, 2710201729, 2710201730, 2710201790: 2710201621, 2710201629, 2710201630, 2710201690
27102031, 27102035: 27102032
27102039: 27102038
22082027: 22082016
22082029: 22082018, 22082019, 22082028
22082040: 22082069, 22082088
22082064: 22082069
22082087: 22082066
22082089: 22082066, 22082069, 22082088
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven