Img

ΔΕΔ 4809/2018 Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα

Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα Καλλιθέα, 27/11/2018Αριθμός απόφασης:    4809 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο    : 2131604518ΦΑΞ    : 2131604567 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1.    Τις διατάξεις :α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ.Α1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».γ.…

Περισσότερα
Img

2/1901/ΔΠΓΚ/2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2019Αρ. πρωτ.: 2/ 1901 /ΔΠΓΚΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ1. Γενικό πλαίσιοΣτο ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A' 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιλαμβάνονται, σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν το δημόσιο λογιστικό…

Περισσότερα
Img

1085/87/2019 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87(ΦΕΚ Β’ 49/18.01.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).3. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,…

Περισσότερα
Img

1162/96/2019 Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του ν.4559/2018 (142 Α΄)

Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96Ημ/νία : 07/01/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Υ.Π.ΕΝ.ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝΠληρ.: Μ. ΤοπουζίδουΔιεύθ.: Λ. Μεσογείων 119, 10192, ΑθήναΤηλέφ.: 213 1513205Fax: 213 1513010Email: m.topouzidou@prv.ypeka.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΘέμα: Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του ν.4559/2018 (142 Α΄)Σχετ.: 1. Το άρθρο 52 «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις» του ν.4559/2018 (142 Α΄).2. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση…

Περισσότερα
Img

Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 4/2019 Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), επί αποφάσεων των οργάνων του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός Ατομικής Γνωμοδότησης 4/2019 Αθήνα 4.1.2019Έγγραφο ερωτήματος: το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1150985/2018 του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται: Σε ποιο όργανο ανήκει η αρμοδιότητα να εξετάζει ενστάσεις ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α.) επί αποφάσεων των οργάνων του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών, λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ.2β του ν.4387/2016, από την έναρξη ισχύος του οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. και μέχρι τη σύσταση των Διοικητικών Επιτροπών με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών…

Περισσότερα
Img

892/19/2019 Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων

Αριθμ. οικ: 892/19/4-1-2019(ΦΕΚ Β' 221/01-02-2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξειςα) Του άρθρου 18 «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων» του ν. 3446/2006 (Α΄49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».γ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου…

Περισσότερα
Img

1250/2019 Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'), «Πρόγραμμα ''ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''»

Αθήνα, 4-1-2019 Αρ. Πρωτ.: 1250  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.ΑΤαχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑθήναΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'), «Πρόγραμμα ''ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''»Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Πρόγραμμα ''Κλεισθένης Ι''», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 και 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.Οι νέες προβλέψεις αποτελούν…

Περισσότερα
Img

9.41/2019 Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’/424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αριθμ. 9.41(ΦΕΚ Β’ 1/07.01.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΈχοντας υπόψη:1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’/107).2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’/424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.3. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο…

Περισσότερα
Img

Σ80/1/16692/2019 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ

Αθήνα, 4.1.2019Αριθ. Πρωτ. Σ80/1/16692ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΤαχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ευαγγ. Φάγκρα Τηλ.: 210/3729 785, 655 FAX: 210/3666010 e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘ Ε Μ Α : «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ.»Σχετ.: Η εγκύκλιος 42/2018Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου…

Περισσότερα
Img

1000472 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1000472 ΕΞ 2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑθήναΤηλέφωνο: 210-3627090Fax: 210-3615052E-Mail: d.eleg7@mofadm.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). ΣΧΕΤ: Οι επιστολές με αρ. πρωτ. 1957/20.12.2018, 1960/27.12.2018, 7137/28.12.2018 και 640/21.12.2018.Απαντώντας στις ως άνω επιστολές σας, αναφορικά με το πιο…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Υποχρεώσεις Αγροτών και Εμπόρων κατά την εξόφληση τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων, μετά την τροποποίηση του Ν. 4492/2017.

Υποχρεώσεις Αγροτών και Εμπόρων κατά την εξόφληση τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων, μετά την τροποποίηση του Ν. 4492/2017. Εύα Λιλιοπούλου Λογίστρια Φοροτεχνικός Μέλος του Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας.   Περιεχόμενα 1. Νομοθετικό πλαίσιο στις περιπτώσεις καθυστέρησης των πληρωμών, στις εμπορικές συναλλαγές. 2. Ο Ν.  4492/2017 , πριν την τροποποίησή του. 3. Ο Ν.  4492/2017 , μετά την τροποποίησή του ( Ν 4587/2018   ) . 3.1.  Χρονική προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου. 3.2. Ποιους παραγωγούς αφορά 3.3. Ποιους Εμπόρους αφορά 3.4. Ποιες συναλλαγές αφορά. 3.5. Υποχρεώσεις των Αγροτών - Ψηφιακή…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 5180/2019 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσών διαγραφής απαίτησης - Προϋποθέσεις της παρ. 4 άρθρου 26 ΚΦΕ

Καλλιθέα, 31/12/2018 Αριθμός απόφασης: 5180ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 213 1604526 ΦΑΞ: 213 1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 5180/2019 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσών διαγραφής απαίτησης - Προϋποθέσεις της παρ. 4 άρθρου 26 ΚΦΕ

Καλλιθέα, 31/12/2018 Αριθμός απόφασης: 5180ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 213 1604526 ΦΑΞ: 213 1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή…

Περισσότερα
Img

ΔΔΑΔ Ε 1191816 Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1191816 Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94). (ΦΕΚ 6225/31.12.2018) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και κυρίως του άρθρου 28, β) του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2.…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 2009/2018 Πρόστιμο μη ζήτησης, μη λήψης και σε περίπτωση άρνησης του πωλητή μη έκδοση φορολογικού στοιχείου

Θεσσαλονίκη 27.12.2018 Αριθμός απόφασης: 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α7’ - Επανεξέτασης Πληροφορίες : Κ. Μαβινίδου Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας : 54630 - Θεσ/νικη Τηλέφωνο    : 2313-333245ΦΑΞ    : 2313-333258Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1.    Τις διατάξεις :α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»γ. Της ΠΟΛ 1064/27-4-2017 Απόφασης του…

Περισσότερα
Img

141798/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 39613/11.04.2018 (Β΄ 1472), ΑΔΑ: 64ΓΖ465ΧΙ8-3ΡΜ απόφασης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.»

Αριθμ. 141798/ 31-12-2018(ΦΕΚ Β' 6193/31-12-2018)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. του άρθρ. 82 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171), β. των άρθρ. 146Α και 146Β του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,γ. του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),δ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»…

Περισσότερα
Img

ΦΕΚ 6159/31.12.2019 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.   Στην Αθήνα σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2018, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι: 1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 27275/12- 6-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ και ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,…

Περισσότερα
Img

ΦΕΚ 6159/31.12.2019 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.   Στην Αθήνα σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2018, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι: 1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ΄ αριθμ.: 27275/12-6-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα,…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 5175/2018 Τροποποιητική δήλωση Ε9 για την διαγραφή ακινήτου που δηλώθηκε βάσει των διατάξεων του ν.4446/2016,

Καλλιθέα, 31-12-2018Αριθμός απόφασης: 5175ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α5Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 213-1604538 ΦΑΞ: 213-1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1244/2018 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167)

ΠΟΛ 1244/2018(ΦΕΚ Β' 6044/31-12-2018)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψηA) Τις διατάξεις:1. Tης παραγράφου 5 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 (Α’105).2. Του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».3. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».4. Του Π.Δ.142/2017 (Α’181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.5. Του άρθρου 1 (παρ. 26) του ν. 3065/2002 (Α΄ 251) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων…

Περισσότερα