Img

1050684 ΕΞ 2019 Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019Αριθ. Πρωτ.:Α.Τ.Δ. Α 1050684 ΕΞ2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ KAI ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΠληροφορίες : Ειρήνη ΚολυδάΤηλέφωνο : 210 3375443Fax : 210 3375004E-Mail : e.kolyda@aade.grUrl : www.aade.grΕΠΕΙΓΟΝΘέμα: Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»Σχετ.: Η αρ. Γ17187/2019 εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΣας κοινοποιούμε συνημμένα την αρ. Γ17187/2019 (Α.Δ.Α ΩΟΗ3465ΧΘΨ-Ρ3Ξ) εγκύκλιο του Υπουργείου…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1432/2018 Παραγωγός πωλήσεων quot;πλασιέquot;. Πότε η σύμβασή του κρίνεται ως εξαρτημένης εργασίας ή έχει χαρακτήρα παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Απόφαση 1432 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΑπό τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του Α.Κ. και 6 του Νόμου 765/1943 προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία και μόνον εφαρμόζονται οι κανόνες του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή εργασίας και στον μισθό που συμφωνήθηκε και ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει οδηγίες στον εργαζόμενο, αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί σ' αυτό εποπτεία και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1412/2018 Υπερωρία οδηγών φορτηγού αυτοκινήτου - Συμφωνία για παροχή πρόσθετης διαρκούς φύσεως εργασίας μέσα στο ωράριο

Απόφαση 1412 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΚατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Β.Δ. της 28.1/4.2.1938 "περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων" (ΦΕΚ Α" 35) "τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Α' Β' Γ'), από τις οποίες, η κατηγορία Α' περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούντα ωρισμένον εργοδότην φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία), στη Β' κατηγορία υπάγονται τα φορτηγά των εταιρειών ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.λ.π. και στην κατηγορία Γ' τα φορτηγά των λοιπών ανωνύμων εταιρειών, βιομηχανικών εργοστασίων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως". Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 1 του πιο πάνω Β.Δ., η απασχόληση των οδηγών των φορτηγών…

Περισσότερα
Img

Ε.2055/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019Ε.2055/4-4-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ Ε΄Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184, ΑθήναΤηλέφωνο : 210 3614303, 3613274Fax:210 3635077E-mail:d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.grUrl :www.aade.grΕ 2055/2019ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017Σχετ: Η Ε.2022/2019 εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕΣας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1435/2018 Ο εργοδότης, στα πλαίσια οικονομικής ή τεχνικής αναδιαρθρώσεως της επιχειρήσεώς του, μπορεί, στην περίπτωση που είναι αντικειμενικά δυνατή η συνέχιση της απασχολήσεως του εργαζομένου με διαφορετικούς (δυσμενέστερους) όρους εργασίας, που είναι

Απόφαση 1435 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)Περίληψη Η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας (άρθρο 669 παρ. 2 του ΑΚ) απαγορεύεται να υπερβαίνει τα τιθέμενα από το άρθρο 281 του ΑΚ αντικειμενικά όρια, σε αντίθετη δε περίπτωση η καταγγελία είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη (άρθρα 174, 180 ΑΚ), με συνέπεια ο εργοδότης να υποχρεούται να δέχεται - όπως και πριν - τις υπηρεσίες του μισθωτού και, αν καταστεί υπερήμερος περί την αποδοχή τους, να έχει υποχρέωση να καταβάλει τους μισθούς του, σύμφωνα με τα άρθρα 648 και 656 του ΑΚ. Ειδικώς, επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους,…

Περισσότερα
Img

Ε.2054/2019 Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία

Αθήνα, 04.04.2019Αριθ. Πρωτ.: Ε.2054/4-4-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ E΄ - Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝII. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α΄ - Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡ/ΝΩΝΤΜΗΜΑ ΣΤ΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α.Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναE-Mail :vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr,dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr,d.eleg@aade.grUrl…

Περισσότερα
Img

Ε.2054/2019 Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία

Αθήνα, 04.04.2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2054ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ E' - Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝII. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ Γ' - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Ε' - ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑθήναE-Mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr. dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr, d.eleg@aade.gr Url: www.aade.grΘέμα: «Παρέχονται…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1391/2018 Διάκριση υπαλλήλου - εργάτη, μισθωτός που απασχολείται με την επισκευή ή συντήρηση μηχανών αυτοκινήτων, πιστοποιητικό εργασίας, δήλη ημέρα καταβολής μισθού και αποζημιώσεων

Απόφαση 1391 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΜε τη διάταξη του άρθρ. 10 του Ν. 3514/1928, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το από 8/13.12.1928 Π.Δ/μα, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρ. 7 του Ν. 4558/1930 και αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 του Ν.Δ/τος 2655/1953, ορίζεται ότι: "Ιδιωτικός υπάλληλος κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου θεωρείται παν πρόσωπο κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενον επ` αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, εις υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη σωματικήν. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι…

Περισσότερα
Img

Ε.2053/2019 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESE

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.:Ε.2053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α' - Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ' - Υποστήριξης Ε.Φ.Κ. και Ταμειακής Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες: Σ. Κουλούρης Αικ. Κούκουνα Μ. Σύλλα, Β. Τσουμπρης Τηλέφωνα: 210-6987421 210-6987410 210-4802445/431 Fax: 210-6987408 E-Mail: finexcis@otenet.gr Url: www.aade.gr ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ…

Περισσότερα
Img

67/430334/2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./67/430334ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤαχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18104 32 ΑθήναΠληροφορίες: Παναγιώτα ΠροκόπηΤηλέφωνο: 210 5285577fax: 210 5229840e-mail: d.asfalisis@efka.gov.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)ΣΧΕΤ: Η αριθ. 14/2019 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Η σύμβαση και τα μυστικά της

Η σύμβαση και τα μυστικά της Ελισάβετ Ο.ΠαπαζαχαρίουΔικηγόρος Αθηνών (παρ’Εφέταις)-ΔιαμεσολαβήτριαΑνάπτυξη σε 17 σημεία: 1. Τα μέρη, 2. Υπογραφές, 3. Περιεχόμενο, 4. Προοίμιο, 5. Κυρίως σώμα της σύμβασης, 6. Boilerplate , 7. Διάρκεια και ανανέωση, 9. Οικονομικοί όροι, 10. Εγγυοδοτικές δηλώσεις, 11. Ευθύνη, 12. Ασφάλιση, 13. Εμπιστευτικότητα, 14. Προσωπικά δεδομένα, 15. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, 16. Εφαρμοστέο δίκαιο, 17. Διαδικασία επίλυσης διαφορών.Σύμβαση είναι η πρώτη λέξη που άκουσα όταν μπήκα πρώτη ημέρα στη Νομική Αθηνάς από τον καθηγητή που παρέδιδε το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» και ακόμα θυμάμαι το πόσο σάστισα…

Περισσότερα
Img

100/10431/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου

Αθήνα, 3 Απριλίου 2019Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /100/10431 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΤαχ. Δ/ νση : Βασ. Σοφίας 15Τ.Κ. 106 74 Αθήνα Τηλέφωνο : 213 131337, 3336, 3340, 3378 Email: hrm@ydmed.gov.grΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίουΣε συνέχεια ερωτημάτων υπηρεσιών, αιτημάτων υπαλλήλων και συλλογικών φορέων, αλλά και παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών και στην εφαρμογή…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2019 Ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων

Αθήνα, 3/4/2019 Αρ.πρωτ. :Δ.ΑΣΦ./58/421326 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Ρεσίτη Τηλέφωνο: 210-5285580 fax: 210-5229840 e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ/ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘ. Πληροφορίες: Σ.Νικολοπούλου e-mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr Ταχ.Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 10432, Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων» ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Ν.4430/31-10-2016…

Περισσότερα
Img

8491/2019 Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (ΦΕΚ Β' 1080/02.04.2019)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α'/ 17-2-2014), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ4. Την κοινή υπουργική απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898), «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» και ιδίως…

Περισσότερα
Img

47327/2019 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Μαΐου 2019 την 24.04.2019

Αριθμ. οικ. 47327 (ΦΕΚ Β' 1280/15.04.2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».4. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».5. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή…

Περισσότερα
Img

Α.1123/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β' 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υπο

Αριθμ. Α.1123/2-4-2019(ΦΕΚ Β' 1280/15-04-2019)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) όπως ισχύουν.β) της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την ΠΟΛ.1139/2018 (Β' 3011) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.2. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.5. Το π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας…

Περισσότερα
Img

37513/2019 Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο τρέχοντος έτους

Αθήνα, 02/04/2019 Αριθ. Πρωτ. : 37513 - 02/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας: 101 81 Πληροφορίες: Σ.Λιαράκου Τηλέφωνο: 210-3893290 Fax: 210 3840972 Email: s.liarakou@gge.gr Ιστοσελίδα: www.mindev.gov.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο τρέχοντος έτους». Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού κατά την πασχαλινή περίοδο, οι αρμόδιες…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/2019 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποί

Αθήνα, 2/4/2019 Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./121/417761ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615210 52 85 642- 639-536 E - mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr Ε - mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.grΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Πατησίων 12, 106 77 - Αθήνα Αριθμ. Τηλ.: 210 52 91 789 -792Αριθμ. Φαξ: 210 52 91 735E - mail: diakanonismos@keao.gov.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ…

Περισσότερα
Img

1048742 ΕΞ 2019 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT)

Αθήνα, 01/04/2019Αριθ. Πρωτ.:Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84, ΑθήναΠληροφορίες: Θ. Θεοδωρακοπούλου,Μ. Παπαδοπούλου,Δ. Τσακίρη, Ν. ΒιδάληςΤηλέφωνο: 210 6987 420, 422, 415, 462, 404Fax: 210 6987 424E-Mail: finexcis@otenet.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT).Στο πλαίσιο αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ και δεδομένου ότι από…

Περισσότερα
Img

1048895 ΕΞ 2019 Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών

Αθήνα, 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1048895 ΕΞ2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα Ταχ. Θυρίδα: 101 84 Πληροφορίες: Χ. Νταμπακάκης Τηλέφωνο: 210.33.75.388 ΠΡΟΣ : FAX: 210.33.75.049 Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών» Προκειμένου να ενισχυθούν οι τελωνειακές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων υπηρεσιακών…

Περισσότερα