Img

Αριθμ. Γ3γ/63182/9.11.2015 Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις-ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων

Αριθμ. Γ3γ/63182(ΦΕΚ Β' 2496/19-11-2015)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», που ορίζει την αναδρομική ισχύ από 1-1-2013 έως 31-12-2015, όπως παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ, περ. 3 του N.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α').2. Τις διατάξεις του N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α') «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Τις διατάξεις του N.4238/2014…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1250/9.11.2015 Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜ/ΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ 2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 T.Κ:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Χαβουτσάς, Χ.Γεώργα, Μ. Κουνάβη Τηλέφωνο :210-69.87.484, 210.69.87.407 FAX :210-69.87.477, 210-69.87.408 Email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr ΠΟΛ 1250/2015 ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α.…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης κατά την μεταφόρτωση αγαθών

ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/14), από 01/01/2015, είχε ως κύριο στόχο την εισαγωγή ενός απλούστερου, εκσυγχρονισμένου και ενοποιημένου νομοθετήματος, το οποίο θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις και θα άμβλυνε γραφειοκρατικές διαδικασίες παλαιότερων νόμων. Ένα θέμα, που αντιμετωπίζουν αρκετές επιχειρήσεις, είναι αυτό της μεταφόρτωσης αγαθών σε ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης, έως ότου αποσταλούν στον τελικό τους προορισμό. Η χρήση ενός Δελτίου Αποστολής από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της αποστολής και όχι η έκδοση νέου από το σταθμό μεταφόρτωσης, εξοικονομεί χρόνο…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9.11.2015 Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ.

Αθήνα, 9/ 11 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Π.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Δ. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: 213 1313383, 297 Fax :    213 1313204 ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ. -» (Α) Απογραφή…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1144332 ΕΞ 2015/9.11.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015/9-10-2015 (ΑΔΑ:6ΓΧΦΗ-029) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενι

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1144332ΕΞ2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291 FAX : 210 - 32.30.829 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015/9-10-2015 (ΑΔΑ:6ΓΧΦΗ-029) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων…

Περισσότερα
Img

Σχέδιο νόμου «Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Άρθρο 1. Σύσταση Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου. Άρθρο 2. Προϋποθέσεις 1. Για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα. 2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης α) αν υπάρχει γάμος…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1248/6.11.2015 Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρί

ΠΟΛ 1248/2015(ΦΕΚ Β' 2471/17-11-2015)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή, φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 39081/6.11.2015 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ' τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αθήνα , 06 Νοεμβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39081 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/ νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης Τηλ: 213 136 4802 e-mail: m.provataris@ypes.gr ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ   ΘΕΜΑ: Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ' τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΣΧΕΤ.: 1. Οι αρίθμ 74712/29.12.2010 και 74713/29.12.2010 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά…

Περισσότερα
Img

Αριθ. Πρωτ.: 738/6.11.2015 Προστασία της μητρότητας και διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις .

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 738 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα TELEFAX: 210 5203872 Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου Τηλέφωνο: 2131516475 e-mail: ypertns@ypakp.gr ΘΕΜΑ: Προστασία της μητρότητας και διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις . ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ 30/16-10-2015 ΕΡΩΤΗΣΗ Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ.Γ.Δημαρά, αναφορικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την άδεια μητρότητας και τις διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους γονείς…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1247/6.11.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ.).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛ 1247/2015 Έχοντας υπόψη: 1. Τις κάτωθι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000−ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει: α) του άρθρου 24, β) του άρθρου 28. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013τ. Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251/ 24−12−2014 τ. Α΄) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 6. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28.1.2013 τ. Β΄ και 372/19.2.2013…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 22883/6.11.2015 Τροποποίηση της απόφασης 27715/2013 της Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων» (Β΄ 3118), όπως ισχύει

Αριθμ. 22883 (ΦΕΚ Β' 2405/10-11-2015) Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), όπως ισχύει και ιδίως της παραγράφου 5 του άρθρου 9, β) του Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 175) και ειδικότερα…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 109817/0092/6.11.2015 Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 109817/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 101 10 Αθήνα Τηλέφωνα : 213-212 6701,704 Fax : 213-212 6778 E-mail : dne@glk.gr Θέμα : Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 μέχρι…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1246/6.11.2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δυτικής Αχαΐας, Φυλής, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Χαϊδαρίου,

Αθήνα, 06.11.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ» 2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Καραχάλιου Τηλέφωνο : 210- 3645615 Fax : 210- 3645413 e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr ΠΟΛ 1246/2015 Θέμα: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων

Από 1/1/2014 με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 επιβλήθηκε η υποχρέωση υποβολής  ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,  ηλεκτρονικά στο taxisnet, για όσους ενοικιάζουν ή υπομισθώνουν ή παραχωρούν τη χρήση ακινήτων. Η έκδοση αρκετών διευκρινιστικών εγκυκλίων μέχρι σήμερα οδήγησε στην ανάγκη για μια συγκέντρωση των οδηγιών που έχουν δοθεί, σε ένα χρηστικό βοήθημα. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Γενικά Οι εκμισθωτές, υπεκμισθωτές καθώς και όσοι παραχωρούν  τη χρήση γης ή ακινήτου, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα πληροφοριακά στοιχεία της μίσθωσης για αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης, ανεξάρτητα αν είναι γραπτές ή προφορικές…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015/6.11.2015 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότ

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2385/6-11-2015) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008). 2. Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 3. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 4. Την υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)

Αθήνα, 26/10/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ' - ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.    : 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο    : 210 3610030-210 3610065 FΑΧ    : 210 3615052 E-Mail    : d.eleg7@mofadm.gr Θέμα:«Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)» Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το θέμα, με το παρόν…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ14/02/182964/1525/5.11.2015 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ 479/Β'/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ-2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Αριθμ. Φ14/02/182964/1525(ΦΕΚ Β' 2467/17-11-2015)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ.πρωτ.: 2/65598/ΔΕΠ/5.11.2015 Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Αθήνα 5-11-2015 Αρ.πρωτ.2/65598/ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α' Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Ταχ.Κωδ.: 101 65 - Αθήνα Πληροφορίες: Γ.Μαυρογιαννάκης Τηλέφωνο: 210 33 38 350 ΦΑΞ:    210 33 38 208 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1249/5.11.2015 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Αθήνα, 05 / 11 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Β. Λέπεση, B. Τσιάρα Τηλέφωνο:210 3375 852 - 864 Fax:210 3375 854 e-mail:ypoik@otenet.gr ΠΟΛ 1249/2015   ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη φορολόγηση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, οι οποίες προκύπτουν…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1144623 ΕΞ 2015/5.11.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1050317 ΕΞ 2015/16-4-2015 (7ΝΦΕΗ-ΒΧΜ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ο

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1144623ΕΞ2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος, Τρ. Γάλλου Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291 FAX : 210 - 32.30.829 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1050317ΕΞ2015/16-4-2015 (7ΝΦΕΗ-ΒΧΜ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων…

Περισσότερα