Img

ΠΟΛ.1215/2018 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018ΠΟΛ.1215/26-11-2018(ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΤηλέφωνο : 210.3375317-8, 312Fax : 210.3375001E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.grd12.b@yo.syzefxis.gov.grUrl : www.aade.grΠΟΛ 1215/2018ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων…

Περισσότερα
Img

596/1405220/2018 Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων

Αθήνα: 26/ 11 /2018Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ  Πληροφορίες: Βασιλική Οικονόμου Αναστασία Κοσμέα Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615210 52 85 642- 639-536E - mail: d.eisf.misth@efka.gov.grΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων».ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. 48/19-11-2018 εγκύκλιος της Δ/νσης μας.Επειδή η Υπηρεσία μας, έγινε αποδέκτης πληθώρας ερωτημάτων,…

Περισσότερα
Img

Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2018 Για υποβολή αιτήσεων στις «πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο κπα2 Ελευσίνας»: α) πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων σε νέες θέσεις εργασίας

Ημερ. 26/11/2018Αρ. Πρωτ.86297ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ. Κ. 16610, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ. 11320ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2018ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Χορήγηση της άδειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής - Φοροτέχνης   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.539/1945 η οποία αναφέρει: « Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήση την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ΄ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικιαουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1198/2018 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βρόχοπτώσεις-κατάστροφικές πλημμύρες) στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνη

ΠΟΛ 1198/2018(ΦΕΚ Β' 4890/01-11-2018)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών,…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 1736/2018 ΔΕΔ - Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση

Αριθμός Απόφασης: 1736/19-10-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΑΔΕΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων ΕσόδωνΔιεύθυνση Επίλυσης ΔιαφορώνΥποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής ΥποστήριξηςΤμήμα Α8 - ΕπανεξέτασηςΕγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - ΘεσσαλονίκηΑριθ. τηλ.: 2313333254Αριθ. fax: 2313333258Ηλεκτρονική δ/νση: ded.thess1@n3.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1.    Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός…

Περισσότερα
Img

Γ36/04/490/2018 Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.

ΑΘΗΝΑ 23/ 11/ 2018 Αρ. Πρωτ. : Γ36/04/ 490ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥΠΕΝΘ/ΣΗ - ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)ΚΕΑΟΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤαχ.Δ/νση:  Πατησίων 12, ΤΚ.10677, ΑθήναΤηλ.: 210 52.91.778, 210 52.91.756FAX: 210 52.91.709Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία, Καραμήτρου Βάγια Θέμα: «Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής,…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4358/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύν

Αριθμ. 4358 (ΦΕΚ Β' 5446/05.12.2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του v. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis). γ)…

Περισσότερα
Img

20595/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυ

Αριθμ. 20595/23-11-2018(ΦΕΚ Β' 5441/05-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α'230), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4179/2013 (Α' 175).β. Της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α'155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155).γ. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α' 220).δ.…

Περισσότερα
Img

155/4/19-10-2018 Ανάθεση ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στην επιτροπή ποιοτικού ελέγχου (Ε.Π.Ε.).

Αριθμ. πράξης 155/4/19-10-2018 (ΦΕΚ Β' 5241/23.11.2018)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 33 του ν.4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.2. Το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α’/136/5.6.2003), όπως ισχύει.3. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001758 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1981/21-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 622/27-11-2017) απόφαση…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξ

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση Επί της Αρχής Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την ανάπτυξη. Σκοπός του Υπουργείου Τουρισμού με τις διατάξεις του πρώτου μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας,…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1214/2018 Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οι- κονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής ΠΟΛ.1210/07-11-2018 quot;Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδο- σης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβ

ΠΟΛ. 1214/2018(Τεύχος Β’ 5263/23.11.2018) Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οι- κονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής ΠΟΛ.1210/07-11-2018 "Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδο- σης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περι- εχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστί- μου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργά- νων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μεί- ωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξης τους" (Β' 5170).ΠΟΛ.1214/23.11.2018(Τεύχος…

Περισσότερα
Img

Αρ. Πρωτ.: 1688/Γ/2018 Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) amp; Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ amp; ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολή

Αρ. Πρωτ.: 1688/Γ/2018 Αθήνα, 22-11-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Γ' Μονάδα Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 118 53, Αθήνα 1688 /Γ/2018 Θέμα: «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής» Σας γνωρίζουμε ότι με το ν. 4571/30-10-2018 (ΦΕΚ Α'186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3213/2003 «Δήλωση…

Περισσότερα
Img

1175169 ΕΞ 2018 Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 ΕΞ2018/22-11-2018 (ΦΕΚ Β' 5537/11-12-2018)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ Γ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤαχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΠληροφορίες:Σωκράτης ΝικόπουλοςΤηλέφωνο:2106987429Fax:2106987408, 2106987424E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  ΘΕΜΑ: «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».Α Π Ο Φ Α Σ ΗΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των άρθρων 106, 111 και 119Α' του ν.2960/2001 (Α' 265),…

Περισσότερα
Img

58797/3124/2018 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των πρώτη εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Μαραθώνος του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μαραθώνος του Δήμου

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/58797/3124(ΦΕΚ Β’ 5367/29.11.2018)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α (παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α' 114), όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 275), όπως ισχύει.3. Τις διατάξεις του άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13 (παρ. 2) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄156).4. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-575/17 Παρακράτηση στην πηγή επί του ακαθάριστου ποσού των ημεδαπής προελεύσεως μερισμάτων που καταβάλλονται σε εδρεύουσες στην αλλοδαπή εταιρίες – Αναβολή της φορολογήσεως των μερισμάτων που διανέμονται σε εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία σε περί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 22ας Νοεμβρίου 2018 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Παρακράτηση στην πηγή επί του ακαθάριστου ποσού των ημεδαπής προελεύσεως μερισμάτων που καταβάλλονται σε εδρεύουσες στην αλλοδαπή εταιρίες – Αναβολή της φορολογήσεως των μερισμάτων που διανέμονται σε εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία σε περίπτωση ζημιογόνου χρήσεως – Διαφορετική μεταχείριση – Δικαιολόγηση – Συγκρισιμότητα – Ισόρροπη κατανομή της φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών – Αποτελεσματική είσπραξη του φόρου – Αναλογικότητα – Δυσμενής διάκριση»Στην υπόθεση C-575/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής…

Περισσότερα
Img

1174060 ΕΞ 2018 Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.Ε.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1174060 ΕΞ2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑθήναΠληροφορίες:Αθ. ΑσημακόπουλοςΤηλέφωνο:210-6987445Fax:210-6987459E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.gr ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  Θέμα: Σύνοψη κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στην Ε.ΕΣχετ: Η με αριθμό πρωτ. 3382/100752/17-09-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων κοινοποιήθηκαν οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-295/17 Φορολογητέες πράξεις – Παροχή εξ επαχθούς αιτίας – Διάκριση της μη φορολογητέας αποζημιώσεως από τις φορολογητέες παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται έναντι καταβολής “αποζημιώσεως”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 22ας Νοεμβρίου 2018  «Προδικαστική παραπομπή – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Φορολογητέες πράξεις – Παροχή εξ επαχθούς αιτίας – Διάκριση της μη φορολογητέας αποζημιώσεως από τις φορολογητέες παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται έναντι καταβολής “αποζημιώσεως”»Στην υπόθεση C‑295/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [διαιτητικό δικαστήριο για την επίλυση φορολογικών διαφορών (κέντρο διοικητικής διαιτησίας),…

Περισσότερα
Img

Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2018 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892

Ημερ. 22/11/2018Αρ. Πρωτ. 85056ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ. Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 11/2018Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότηταΗ Διοικήτρια…

Περισσότερα
Img

Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018/15.11.2018 Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016.

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018 Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ Β'5238/22.11.2018)Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε', ζ' και ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1…

Περισσότερα