ΔΔΘΕΚΑ Α 1149743 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΔΘΕΚΑ Α 1149743 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1149743 ΕΞ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο:210 6987485
Fax:210 6987506
E-Mail:e.zampoglou@aade.gr
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1052320 ΕΞ 2019/09-04-2019 ΔΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΔΥΟ με την οποία σας κοινοποιήσαμε την αναθεωρημένη έκδοση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε. (C 119/29-03-2019), σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, ως εξής:

Στη σελίδα 211, παρεμβάλλεται κείμενο επεξηγηματικής σημείωσης για τις διακρίσεις 4202 91 80, 4202 92 19, 4202 92 98 και 4202 99 00, σύμφωνα με το οποίο οι παραπάνω διακρίσεις περιλαμβάνουν και τους αποκαλούμενες «θήκες ενδυμάτων» που είναι σχεδιασμένες για την μεταφορά ρούχων οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά και είναι κατάλληλες για παρατεταμένη χρήση. Οι εν λόγω θήκες δύνανται να διπλώνονται στα δύο και να κλείνουν με κουμπιά ή φερμουάρ ή άλλη διάταξη κλεισίματος. Διακρίνονται από τις απλές θήκες που προορίζονται για την προστασία και φύλαξη των ρούχων ή για την σύντομα μεταφορά τους (πχ από το καθαριστήριο), οι οποίες κατατάσσονται σύμφωνα με την συστατική τους ύλη στις κλάσεις 3926, αν είναι από πλαστικές ύλες, ή στην κλάση 6307, αν είναι από υφαντικές ύλες (2019/C 307/04)

Παρακαλούμε όπως ενσωματώσετε τις εν λόγω τροποποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που σας έχουν κοινοποιηθεί με την ανωτέρω σχετική.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

Πηγή: Taxheaven