• Ενάρξεις – Λύσεις – Συγχωνεύσεις εταιριών κάθε νομικής μορφής
  • Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' Κατηγορίας
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  • Οργάνωση - Επίβλεψη και Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων
  • Μισθοδοσία -Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
  • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων
  • Ίδρυση- Λογιστική Επίβλεψη επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Μάλτα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο)