• Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση κλάδου και ειδικότητα.
  • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις και αποζημιώσεις.
  • Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, εργασιακά δικαιώματα.
  • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
  • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.
  • Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
  • Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων.
  • Προσφυγές.