Α.Τ.Δ. 1140472 ΕΞ 2015/30.10.2015 Προσδιορισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τις οποίες δύνανται να επανασυναφθούν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για καθαριότητα.

Α.Τ.Δ. 1140472 ΕΞ 2015/30.10.2015 Προσδιορισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τις οποίες δύνανται να επανασυναφθούν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για καθαριότητα.

Αριθ. Α.Τ.Δ. 1140472 ΕΞ2015/30.10.2015 Προσδιορισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τις οποίες δύνανται να επανασυναφθούν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για καθαριότητα.

 

1140472 ΕΞ 2015


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (Α' 47).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α' 178).
3. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.δ. 73/2015 (Α' 2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/οικ. 14652/14.5.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-οικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΓΡ.Δ.ΥΠ.0009300 ΕΞ 2015/6.8.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ.: Δ.Ο.Δ.Α. 4016838 ΕΞ 2015/7.8.2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
8. Τα υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΣΣΟΔ Β 1108272 ΕΞ 2015/14.8.2015, ΔΣΣΟΔ Β 1108279 ΕΞ 2015/14.8.2015 και ΔΣΣΟΔ Β 1108263 ΕΞ 2015/14.8.2015 έγγραφα της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.
9. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΠΡΟΜΑ 4021893 ΕΞ 2015/22.10.2015 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
10. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2015 των, κατά περίπτωση, Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την καθαριότητα των κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αποτυπώνονται στις απα-ντήσεις που δόθηκαν στο Α.Τ.Δ. 133775 ΕΞ 2015/15.10.2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης.
12. Την υπ' αριθ. 236/2015 ατομική γνωμοδότηση του Νο-μικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία αποδέχτηκε ο Υπουργός Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Προσδιορίζουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οι-κονομικών, στις οποίες μπορούν να συναφθούν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτηρίων όπου στεγάζονται, ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

Δ.Ο.Υ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τζων Κέννεντυ 146 και Αιγαίου 31

2

2

Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ

Αναξαγόρα 6-8 Αθήνα

2

3

Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Πριγκιπίσσης Όλγας 3 Άγιοι Ανάργυροι

4

4

Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αργοστολίου 39 Άγιος Δημήτριος

1

5

Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ

Κηφισού και Αλατσάτων 44 Αιγάλεω

2

6

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αγίου Κωνσταντίνου και Πλαταιών 57 Μαρούσι

1

7

Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ

Αδριανουπόλεως 45 Καισαριανή

1

8

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γούναρη 227 Γλυφάδα

1

9

Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δήμητρος και Εθν. Αντίστασης Ελευσίνα

1

10

Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Βουλιαγμένης 387-389 Ηλιούπολη

1

11

Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

Δαμάρεως 175 Αθήνα

4

12

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 195 Καλλιθέα

1

13

Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ

Αχαρνών 43 Κηφισιά

2

14

Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Κύπρου 4 Μοσχάτο

2

15

Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Συγγρού 251 Νέα Σμύρνη

1

16

Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Αλκυόνης 19 Παλαιό Φάληρο

1

17

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 43 Παλλήνη

2

18

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αγ. Παρασκευής και Αισχύλου Χαλάνδρι

3

19

Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

Κηφισίας 160 Ψυχικό

1

20

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Θησέως 55- 57 Καλλιθέα

3

21

Γ.Δ.Τ.ΕΦΚ. - ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

Περιοχή Λούκου Πειραιάς

4

22

Γ.Δ.Τ.ΕΦΚ. - Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μπουμπουλίνας και Ιωνίας, Κερατσίνι

2

23

Γ.Δ.Τ.ΕΦΚ. - ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν. Ικόνιο, Κερατσίνι

1

24

Γ.Δ.Τ.ΕΦΚ. - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Όρμος Κερατσινίου Ιχθυόσκαλα, Κερατσίνι

1

25

ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ακτή Κονδύλη 32 Πειραιάς

2

26

Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων

Εμμ. Μπενάκη και Νικηταρά 1

2

27

ΕΛΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άκτη Κονδύλη 32, Πειραιάς

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

28

Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Καραολή Δημητρίου 13-15 Εύοσμος Θεσσαλονίκης

4

29

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεσ/νίκης 131 Βέροια

2

30

Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Δημάρχου Στάμκου 20 Γιαννιτσά

1

31

Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασ. Γεωργίου Β' 10 Θεσσαλονίκη

2

32

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 110 Καλαμαριά

2

33

Δ.Ο.Υ. ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη

2

34

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

1

35

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

1

36

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

2ο χλμ. Ε.Ο. Βέροιας - Νάουσας Βέροια

1

37

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

2ο χλμ. Ε.Ο. Σκύδρας - Βέροιας

1

38

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σταυρός

1

39

Χ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

1ο χλμ. Ε.Ο. Σκύδρας

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

40

Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αγ. Δημητρίου 2 Αλεξανδρούπολη

3

41

Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Λεωφ. Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή

1

42

Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ιπποκράτους 30 Ορεστιάδα

3

43

Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ' 33 Σέρρες

3

44

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Λιμάνι Καβάλας

1

45

Χ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

Μεσολογγίου 13 Ξάνθη

1

46

Χ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

Τέρμα Άνδρου Σέρρες

2

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

47

Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 3 Φλώρινα

3

48

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σιδηροδρομικού Σταθμού 1, Φλώρινα

1

49

Χ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Φαρμάκη 13 Κοζάνη

1

50

Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Καμβουνίων 16 Α Κοζάνη

3

ΗΠΕΙΡΟΣ

51

Χ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λ. Ειρήνης 39 Πρέβεζα

1

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

52

Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Τέρμα Αγ. Νεκταρίου Ν. Ιωνία Βόλου

1

53

Χ.Υ. ΒΟΛΟΥ

Δημητριάδος 172 Βόλος

1

54

Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Φαρσάλων 21 Λάρισα

1

55

Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας (Λάρισα)

Αλεξ. Παναγούλη 66, Λάρισα

1

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

56

Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

Επαμεινώνδα 11 Θήβα

1

57

Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αθ. Κυριαζή 14 Καρπενήσι

1

58

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΤΕΑΣ

28ης Οκτωβρίου 3 Ιτέα

1

ΕΥΒΟΙΑ

59

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δημάρχου Σκούρα 2 Χαλκίδα

1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

60

Χ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πλατεία Τελωνείου Μυτιλήνη

1

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

61

Αυτοτελές Γραφείο Χημικής Υπηρεσίας Σύρου

Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας Ερμούπολη

1

ΚΡΗΤΗ

62

Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σταμαθιουδάκη 8 Ρέθυμνο

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

62

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ευαγγελιστρίας 2 Καλαμάτα

5

63

Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

28ης Οκτωβρίου και Προύσσης

1

64

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Νεάπολη

1

65

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πλ. Τελωνείου, Καλαμάτα

1

ΣΥΝΟΛΟ

111

 

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

Πειραιώς και Κολωνού 2

2

2

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογι­σμού, Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, Τμήμα Συνταξιοδοτικής Πολιτικής

Κάνιγγος 29

13

3

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Πανεπιστημίου 37

12

4

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών

Πανεπιστημίου 20

2

5

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σίνα 2-4

4

6

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Αρχή Ελέγχου) - ΕΔΕΛ

Πανεπιστημίου 57

5

7

Δ.Π.Λ.Σ.Ε.Λ.Υ

Τατοΐου 96 (πρώην 370)

4

8

Δ/νση Δασμολογικών θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών καθεστώτων

Κηφισίας 124

4

9

Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών (τΔ25)

Πανεπιστημίου 25

2

10

Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου

Αμερικής 6

3

11

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ-ΔΙ

Αλκίφρονος 92 και Πειραιώς 207

3

ΣΥΝΟΛΟ

54

 

 

2. Οι ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου αφορούν σε έργο καθαριότητας τετράωρης διάρκειας ημερησίως.
3. Το μηνιαίο μικτό κόστος κάθε ατομικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (484,81 ευρώ), ενώ το τελικό καθαρό πληρωτέο ποσό, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε (325,00) ευρώ μηνιαίως.
4. Ως ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της καθεμιάς ατομικής σύμβασης, ενώ ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31.12.2015.
5. Με την παρούσα ανακαλείται από εκδόσεώς της η υπ' αριθ. ΔΣΣΟΔ 1109765 ΕΞ 2015/21.8.2015 απόφαση (Β' 1839) του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
 

 

 

Πηγή: Taxheaven