Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/97/1.2.2016 Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31/07/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/97/1.2.2016 Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31/07/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Αθήνα 1/2/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/97
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 242
FAX:210 52 23 228
E - mail:asfika@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ:« Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31/07/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.».


ΣΧΕΤ.: Τα υπ'αριθμ: ΤΟΟ/500/572/1/01-03-2013, ΤΟΟ/500/572/2/29- 03-2013, Ε40/535/28.7.2015 Γενικά Έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, αναφορικά με τη σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/07/2008 «παλαιών» ασφαλισμένων των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, σας υπενθυμίζουμε ότι κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.3655/2008 τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από 01/01/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατά συνέπεια, με την ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 01/2016 θα υποβληθεί και το ΔΧ/2015 (όπως περιγράφεται στο σχετ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικό Έγγραφό μας), για τους εν λόγω «παλαιούς» ασφαλισμένους των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων και μόνο για τις αναλυτικές εγγραφές του Δώρου Χριστουγέννων, θα αναγράφεται μισθολογική περίοδος 01/2016 και οι εισφορές θα υπολογιστούν με τα ποσοστά που ίσχυαν για τον 12/2015.

Για την πληρέστερη κατανόηση, σας κοινοποιούμε πίνακα με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) καθώς και παράδειγμα καταχώρησης αναλυτικής εγγραφής.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
*Το ανωτέρω παράδειγμα αφορά ασφ/νο στην Εθνική Τράπεζα με ΚΠΚ 020 (Οι εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων είναι αυτές βάσει των ποσοστών που ίσχυαν μέχρι 31/12/2015. Ενώ για τον 01/2016 βάσει των μειωμένων ποσοστών που ισχύουν από 01/01/2016)

Πηγή: Taxheaven