Κ.Ι.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/1/29.1.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2015

Κ.Ι.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/1/29.1.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2015

Αθήνα 29/1/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α42/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 242
FAX:210 52 23 228
E - mail:asfika@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : « Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2015»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 77456/ 5703/15.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές Χριστουγέννων 2015, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAXI) αυτοκίνητων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής αυτοκινήτου (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω μη χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, δεν θα καταβληθούν και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2015 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven